Sansebearbejdning og sanseintegration med ler

Sansebearbejdning og sanseintegration med ler kan hjælpe funktionsnedsatte borgere med at fastholde og genvinde evnen til at løse dagligdags opgaver.

Det er godt for mennesket at arbejde med ler. Vi har gjort det siden arilds tid, og vi gør det stadig. Ler kan nemlig noget helt særligt. For når mennesket arbejder med at forme noget i ler, opstår der en proces, som gavner både fysikken og psyken. En proces, der kaldes for sanseintegration.

Vi oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Gennem aktivitet og træning med ler bliver flere forskellige sanser stimuleret, fx berørings- og følesansen, muskel- og ledsansen, stillingssansen og bevægelsessansen. Når disse sanser arbejder sammen, opstår sanseintegrationsprocessen.

Hjernen sorterer, organiserer og bearbejder

Sanseintegrationsprocessen afspejler hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme, information. Reaktionerne i forbindelse med aktivitet og træning med ler kan således være af både motorisk, forståelses-, indlærings- og adfærdsmæssig karakter. Aktivitet med ler kan derfor bruges som sansebearbejdende træning og som en meningsgivende og betydningsfuld aktivitet for mennesker, der af forskellige årsager måtte have særligt behov for træning og aktivitet.

Sanseintegrationsteorien blev udviklet af den amerikanske ergoterapeut A.J. Ayres op igennem 1960’erne og 70’erne. I dag bruges begreberne sanseintegration og -bearbejdning af sundhedsprofessionelle, og de udspringer netop fra teorierne om en sammenhæng mellem et menneskes evne til at bearbejde sanseindtryk og menneskets motoriske, forståelsesmæssige, indlærings- og adfærdsmæssige kompetencer.

Det er vigtigt at være opmærksom på sanseintegration, især hos borgere hvor sanserne ikke er intakte. Der, hvor der er skader i bevægeapparatet, neurologiske udfordringer, aldersbetingede lidelser efter en hjerneskade eller anden neurologisk sygdom.


Ler stimulerer sanser

Den taktile sans er vigtig for kropsbevidstheden. Sansecellerne er placeret under huden, i slimhinder samt indvolde. Receptorer registrerer tryk, kulde, varme, smerte og struktur. Mennesker, som har udfordringer på det taktile område, kan have udfordringer med tøj, der strammer eller tøj af bestemt materiale, at bade, rede hår og klippe negle. Den taktile sans bliver stimuleret, når man rører ved leret, ælter det og former det. Samme gavnlige effekt ved ler gælder for muskel- og ledsansen, den proprioceptive sans.

Sansen registrerer kroppens evne til at opfatte bevægelser, muskelkraft, kropsstilling og kroppens placering i rummet ved hjælp af receptorer beliggende i muskler, sener og led. Mennesker med nedsat proprioceptiv sans kan have udfordringer med planlægning af bevægelser, nedsat kropsopfattelse og kropsbevidsthed samt nedsat rum- og retningsfornemmelse. Den proprioceptive sans bliver stimuleret især i overkroppen i forbindelse med aktiviteter med ler.

Spørgsmål kan rettes til Alikka Garder Petersen agp@cerama.dk.

Vil du have mere inspiration?

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing