Fordele ved træning med ler

Gruppeaktivet og træning er ofte et element, der bliver nedprioriteret på travle hverdage, og især på dage med mange sygemeldinger blandt medarbejderne.

Enhver leder ved, at manglende tid og personaleressourcer kan betyde, at borgeren eller patienten kommer til at sidde passivt tilbage, og at medarbejdere går hjem fra arbejde med dårlig samvittighed over, at man ikke havde mulighed for at tilbyde vigtige og betydningsfulde aktiviteter. Den udfordring kan løses med ler.

Ofte vil borgere eller patienter med kognitive udfordringer blive mere urolige og rastløse på dage med ressourceudfordringer, hvis der ikke er noget motiverende og meningsfuldt at foretage sig. Og de pårørende kan også blive frustrerede over, at deres nærmeste ikke får lavet de ønskede aktiviteter og den nødvendige træning. Netop derfor har Cerama udviklet en træningskasse med ler, der er særligt målrettet borgere og patienter med behov for genoptræning og aktivitet.


Kognitiv træning og socialisering med ler

En træningskasse med ler, vejledninger og redskaber giver patient- og borgergrupper nye muligheder for at kombinere træning og aktivitet. Og med en ganske lille arbejdsindsats kan kassen skabe en gruppeaktivitet, som let kan igangsættes af sundhedsfagligt personale uden særlige keramikforudsætninger.

Aktiviteter med ler stimulerer flere væsentlige parametre samtidig. Udover det kreative og skabende arbejde med leret, trænes styrke og udholdenhed samt fin- og grovmotorik, fordi flere sanser bliver stimuleret undervejs i den fysiske kontakt med leret. Bruges arbejdet med ler som en fælles gruppeaktivitet, kan den sociale og kognitive dimension tillige trænes. Dermed kan leret også være motivationsfaktoren, der får den hjemmeboende borger hen til den ambulante aktivitetstræning på det lokale aktivitetscenter eller i den kommunale træningsenhed.


Ler bryder ensomhed

At arbejde alene, sammen med andre med leret i hænderne kan forebygge og bryde ensomhed. Det giver livskvalitet og har dermed i sig selv en sundhedsfremmende effekt. Hos borgere og patienter med kognitive udfordringer kan aktiviteten og træningen med ler således være medvirkende til at skabe høj overføringsværdi. Overføringsværdi skabes her til andre vigtige hverdagsaktiviteter gennem den funktionsrettede træning med ler.

At arbejde træningsbaseret med leret er således en aktivitet, der kan styrke det fysiske, det kognitive og det sociale element hos borgeren eller patienten. Leret findes flere forskellige hårdhedsgrader, hvilket gør, at der er rig mulighed for at graduere i aktiviteten med ler undervejs. Hos borgere eller patienter med f.eks. gigtsvage led eller anden funktionsnedsættelse i hænderne, er der god mulighed for at træne styrke og grov- såvel som finmotorik igennem arbejdet med ler.


Hurtigt at klargøre og nemt at gennemføre

Aktivitet og træning med ler forudsætter ikke noget tidskrævende forberedelsesarbejde, og der er ligeledes ikke en lang implementeringstid med såkaldt ”skjult arbejde”, som der ikke er taget højde for i driften.

Træningskassen kan derimod netop være det, der gør at medarbejderen finder at man har nået at træne og beskæftige flere borgere og patienter, end man ellers ville have nået på en arbejdsdag. Dermed er der både en tilfredshedsfølelse hos borgeren eller patienten og alle de øvrige involverede parter, inklusive medarbejdere og pårørende. Slutresultatet bliver hermed, at det bliver nemmere for alle parter at have fokus på kerneopgaven.

Vil du have mere inspiration?

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing