Aktivitetsanalyse – Kom godt i gang

Her finder du en aktivitetsanalyse udarbejdet af ergoterapeut Christina Ferm.

Aktivitet, mennesket og omgivelserne er tæt knyttet sammen. Ergoterapeuten bruger typisk aktivitet og aktivitetsanalyse som en form for undersøgelsesmetode. Der er tale om en struktureret evalueringsproces, hvor selve observationen af individet bruges til at identificere faktorer, som gør det svært eller hindrer mennesket i aktivitetsudførelses- og deltagelse i hverdagslivet.

Denne aktivitetsanalyse er udarbejdet af ergoterapeut Christina Ferm fra Ceramas sundhedsfaglige team og er målrettet hjemmeaktivitet/træning og gruppeaktivitet/træning med ler.

Christina Ferm - Ergoterapeut

Klassisk aktivitetsanalyse/ opgaveanalyse:

Enhver opgave består af delelementer/delaktiviteter eller trin, som skal udføres i en bestemt rækkefølge. Det kunne dreje sig, om at lave en figur eller en krukke i ler:

▪ Skære et passende stykke ler af
▪ Klemme leret sammen
▪ Forme leret til en kugle
▪ Presse tommelfingeren ned i leret
▪ Trykke leret ud i den krævede tykkelse
▪ Glatte den indre og ydre overflade
▪ Tilføje eventuelle udsmykninger eller dekorationer
▪ Lade den tørre.

Hvert delelement eller trin kan naturligvis opdeles. Hvis personen har specifikke vanskeligheder, kan det være nødvendigt at gennemføre en mere detaljeret opgaveanalyse.

Opgaveanalyse anvendes i forbindelse med startfasen i forhold til at analysere, hvordan aktiviteten med ler kan tilpasses for at afhjælpe borgerens/brugerens udførelsesproblemer. Her indgår analyse af personlige faktorer, kropsfunktioner og/eller omgivelser. Opgaveanalyse kan udføres for at sikre følgende:

1. At udvælge en passende introduktion for en aktivitet; som i dette tilfælde er
aktivitet med ler.
2. Derud over kan der være et bestemt formål med aktiviteten, som eksempel
håndtræning i forhold til den taktile sans og styrketræning i hænderne.
3. Tilpasse aktiviteten med ler således, at den passer til personens/brugerens behov, det skal ikke være for let eller svært.

Forslag til gode overvejelser til sundhedsfagligt personale eller andre der skal facilitere til træningen/aktiviteten med ler

  1. Overvej og beskriv materialernes og redskabernes mulige betydning og egenskaber.
  2. Overvej krav i/til omgivelserne.

Beskriv den typiske kontekst for aktiviteten ved hjælp af følgende kategorier:
▪ Krav til møblering
▪ Krav til udstyrets placering
▪ Krav til belysning
▪ Krav i forhold til støj og andre forstyrrelser.

Hvilke andre mulige kontekster kunne der være? Beskriv dem kort.

Beskriv de typiske sociale og kulturelle krav ved deltagelse i denne aktivitet.

Brug nedenstående kategorier:
▪ De personer der typisk er involveret i aktiviteten.
▪ Hvad er deres relation til hinanden.
▪ Hvad forventer de typisk af hinanden.
▪ De typiske regler, normer og forventninger ved udførelsen af denne aktivitet.
▪ Den kulturelle og symbolske betydning, der typisk tillægges denne aktivitet.

Overvej i hvilke andre sociale kontekster aktiviteten kunne udføres. Hvordan kunne normerne, reglerne og betydningen i så fald ændre sig?

Rækkefølge og tidsperspektiv/beregning
Lav en liste over sekvenser i den rækkefølge aktiviteten analyseres (ikke mere end 15).
▪ Inkluder tidskrav, som f.eks. at vente på at leret tørrer
▪ Hvor meget fleksibilitet er der typisk i rækkefølge og tidsforbrug i sekvenserne?
▪ Foregår aktiviteten typisk på et bestemt tidspunkt af dagen?

Nødvendige færdigheder
Udvælg for hver af kategorierne nedenfor færdigheder der er vigtigst for at kunne udføre aktiviteten. Lav en liste og beskriv dem.

▪ Motoriske færdigheder
▪ Procesmæssige færdigheder
▪ Kommunikations-/interaktionsfærdigheder.

Hvor fleksibel er aktiviteten for personer med funktionsnedsættelser? Hvilke muligheder er der for graduering og tilpasning? Stiller aktiviteten/træningen med ler særlige krav til kropsfunktioner og anatomi? Lav en kort liste over de kropsfunktioner, der typisk er nødvendige for at deltage i aktiviteten.

(Når man ikke er AMPS kalibreret, med inspiration i AMPS)

Vurdering af færdigheder observeret i aktivitet som inspiration

Motoriske færdigheder

Kropsposition: Opretholder en opretsiddende stilling eller stående, når borgeren/brugeren er i berøring med genstande som leret eller remedierne. Placerer krop, armen eller evt. kørestol hensigtsmæssig i forhold til aktiviteten med ler, således redskaberne og materialerne er indenfor rækkevidde.

Få fat og holde på genstande: Strækker og bøjer armene og hænderne, når det er hensigtsmæssigt, for at gribe fat eller placere de af aktivitetens genstande, der er uden for rækkevidde.

Bøjer: Aktivt bøjer, og drejer overkroppen på en måde i en retning, der er hensigtsmæssigt for aktiviteten med leret.

Griber: Griber fat i genstande og leret, så leret eller genstandene kan holdes fast, og grebet (kraftgrebet) (pincetgreb) griber og slipper.

Koordinerer: Koordinerer fx mellem fingrene, i hånden/hænderne.

Manipulerer: Anvender isolerede fingerbevægelser og velkoordinerede manipulationsbevægelser. Fx at manipulere en genstand i hænderne og koordinere forskellige bevægelser med hænderne i leret.

Bevæger sig selv og genstande: Skubber eller trækker opgavens genstande hen over understøttende
overflade.

Løfter: Hæver eller løfter genstande fra et sted fra et andet.

Går: Går/anvender hjælpemidler som fx rollator/kørestol.

Transporterer: Bærer opgavens genstande fra et sted til et andet.

Kalibrerer: Regulerer styrke, hastighed og udslag, når borgeren/brugeren er i berøring med genstanden.

Bevæger flydende: Anvender rolige, rytmiske og lette arme- og håndbevægelser, når borgeren/brugeren er i berøring med leret og genstande til det.

Kognitive færdigheder

Processuelle færdigheder: Forsætter og gennemfører opgaven uden tydelige tegn på fysisk træthed.

Holder tempo: Bevarer en fast og effektiv hastighed eller tempo for udførelsen under udførelsen af den samlede opgaves handlinger og delhandlinger. Holder tempo både motorisk og processuel færdighed.

Anvende viden: Vælger det nødvendige og hensigtsmæssige type materiale og redskaber til aktiviteten.

Håndterer: Støtter og stabiliserer redskaber og leret, så det beskyttes fra at blive tabt og
beskadiget.

Søger: Søger nødvendig information, mundtligt eller skriftligt.

Tidsmæssig organisering

Indleder: Går i gang med eller påbegynder den næste handling eller delopgave uden tøven, omfatter ikke at gennemføre handlingen eller opgaven, men lægger vægten på den samlede opgave, ikke de enkelte handlinger eller delaktiviteter, der udgør aktiviteten.

Fortsætter: Udfører enkeltstående handlinger eller en række handlinger.

Strukturer: Udfører delaktiviteter i en effektiv og logisk rækkefølge i forhold til at anvende tid og energi kompetent.

Afslutter: Færdiggør enkeltstående handlinger eller delaktiviteter.

Ricisi

Lav evt. en liste over mulige sikkerhedsrisici. Tænk specielt på børn og personer med nedsat syn, med kognitive problemer eller nedsat dømmekraft.

Aktivitetsanalyser, rådgivning og undervisning

Du har mulighed for at få hjælp fra erfarne rådgivere til udvikling af trænings- og terapikoncepter og til at hjælpe dig i gang med nye aktivitetsforløb. Kontakt en Hænder for livet rådgiver:

Alikka Garder Petersen - agp@cerama.dk
Pia Jørgensen - cerama@cerama.dk

Vil du have mere inspiration?

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing