Få succes med glasering

Der er med sikkerhed mere end en vej til at lykkes med glasering - og endnu flere til at mislykkes. Hos Cerama har vi udvalgt nogle anbefalinger til dig. Det er vores erfaring, at de kan hjælpe med at sikre, at du får gode resultater i dit værksted.

1. Opblanding af glasur

For at hindre at glasuren klumper, når vand og glasurpulver skal sammenblandes, bør glasurpulveret hældes langsomt i vandet under stadig omrøring. Pas på ikke at hælde for meget vand op. Som regel vil det være hensigtsmæssigt at benytte en lille liter vand pr. kilo glasur. Vi anbefaler at benytte en boremaskine med variabel hastighed og en omrører til at udrøre glasuren.

Ved at tilsætte ABM nr. 3 under omrøringen forhindres en hård bundfældning selv ved lang tids lagring. ABM nr. 3 er et polysaccharid som forhindrer bundfældning. Efter opblanding skal glasuren stå i 1 døgn for at sikre at pulveret er opløst i vandet. Glasuren er nu klar til at du kan måle flydetal.

2. Bestemmelse af flydetal
Ved hver glasur er angivet et vejledende flydetal. Især for glasurer med effekt er flydetallet ikke en entydig størrelse, da disse glasurer netop farvevarierer alt efter glasurens tykkelse. Men flydetallet siger dog i grove træk, hvor tykt eller tyndt glasuren skal røres op. Vær også opmærksom på, at lerskærvens sugeevne, som blandt andet afhænger af forglødningstemperaturen, har indflydelse på, hvor tyk den oprørte glasur skal være. Men også den tid, leremnet holdes neddyppet i glasuren, har indflydelse på tykkelsen af det glasurlag, som afsætter sig på lerskærven. Til at måle flydetallet på oprørt glasur benyttes en flydevægt. Flydevægten er en aflang luftfyldt glascylinder, som er tung i den ene ende. Cylinderen har en skala med tal fra 40 til 60. Når flydevægten nedsænkes i oprørt glasur, vil den stille sig i lodret stilling, og alt efter glasurens tykkelse, synke ned i glasuren med glasuroverfladen mellem 40 og 60 på skalaen. Med glasurpulver eller vand justeres til det ønskede flydetal er nået. Glasuren er nu klar til sigtning

3. Sigtning
Det er som regel en god ide, at sigte især de ensfarvede og transparente glasurer når de er rørt op i vand. Glasurer med effekt, fx prikker, bør ikke sigtes. Formålet med sigtningen er at fjerne rester af ikke udrørt glasur og evt. klumper fra anti-bundfældningsmidlet. En sigte med maskefinhed på 60 mesh er normalt tilstrækkelig. For at få den færdigoprørte glasur til at løbe gennem sigten er det nødvendigt at benytte en børste. En opvaskebørste er god. Børsten føres langsomt rundt i glasuren med et let tryk hen over sigtens bund. Du kan vælge at kontrolmåle flydetal efter sigtning for at sikre at du har opnået den rette tykkelse på glasuren.

Glasuren er nu klar til brug. 

 

4 metoder

Der er en række forskellige metoder til at påføre glasuren på dit leremne. Vi har valgt at præsentere 4 metoder her, som alle har stor udbredelse og erfaringsmæssigt kan give dig gode resultater.

Overhældning
Overhældning er en glaseringsmetode som kan bruges, hvis man arbejder med særlig store emner eller har meget lidt glasur til rådighed. Man kan også benytte overhældning for at opnå dekorative virkninger. Indhældning af glasur i de forglødede emner og efterfølgende dypning er nok den mest brugte glaseringsteknik. Lad emnet tørre et øjeblik mellem glaseringerne for ikke at fange luft i skærven.

Dypning
Glasering med glasurtang  benyttes når man ønsker at glasere hele emnet. De små mærker, som tangens spidser afsætter, forsvinder når glasuren smelter. Brænd på trefødder eller aftør emnet i bunden.

Sprøjtning
Sprøjtning giver den bedste mulighed for at styre glasurlaget. Emnerne sprøjtes mens de roterer. Man bør dog altid bære støvmaske  og sørge for en form for udsugning. Sprøjteglasering kan foretages med et professionel kompressoranlæg og sprøjtepistol.

Pensling
Ved penselglasering anbefaler vi at du bruger vores maleklar penselglasurer til enten lertøj eller stentøj. Inden penselglaseringen foretages, forglødes dit leremne. Penselglasuren rystes eller omrøres let. Har glasuren stået længe kan en del af vandet være fordampet. Tilfør penselglasuren lidt ekstra vand, til en passende konsistens er opnået (lidt a la creme fraiche 5%). Med en blød pensel lægges glasuren på leremnet. Du kan se vores udvalg af velegnede pensler her.

Store flader
Start med de store flader hvor grundfarven skal ligge. Lad glasuren tørre et øjeblik og læg derefter den samme glasur på igen, men mal denne gang på tværs af den tidligere bemaling. Alt efter ønske om tykkelse, pålægges glasuren 2-3 gange.

Små flader
Ved penselglasering af små områder og detaljer kan færdig penselglasur også bruges. Det vil dog være mere hensigtsmæssigt at benytte vores serie af maleklar underglasurfarver. Se vores udvalg af underglasurer her.

Males der direkte på lerskærven med disse farver bemales området efterfølgende med transparent penselglasur.

Rådgivning

Husk at du altid er velkommen til at kontakte os for rådgivning på enten mail eller telefon. Vi vil glædeligt have en samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig på vej.

Vil du have mere inspiration?

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing