Ler som træning og terapi

Det sundhedsfaglige team hos Cerama har sammen med eksterne eksperter udviklet Hænder for livet. Det er et tilbud til dig, som overvejer at bruge den sanselige og meningsskabende oplevelse med leret, som omdrejningspunkt for træning og terapi med dine brugere. Her finder du konkrete trænings- og aktivitets-kits og hjælp til udvikling af din praksis.

Kreative aktiviteter skaber hverdagsliv

Hos Cerama har vi hjulpet sundhedsprofessionelle i mere end 40 år med etablering af glas- og leraktiviteter i feltet mellem terapi, træning og meningsfuld fordybelse i håndens arbejde for sårbare i bred forstand. Det arbejde har vi med initiativet Hænder for livet valgt at styrke markant. I samarbejde med et sundhedsfagligt team har Cerama udviklet træningskoncepter med sanselige og meningsskabende oplevelser med leret, som omdrejningspunkt, til mennesker med fysiske, mentale og kognitive udfordringer. Det skal sikre, at både brugere og sundhedsprofessionelle får det bedste grundlag for succes med ler på fingrene og sikre adgang til et solidt fagligt og teoretisk grundlag.

Ler er et fantastisk taktilt og "plastisk" materiale. Når du arbejder med ler, træner du flere forskellige centre i din hjerne på samme tid, f.eks. det sensoriske cortex, det motoriske cortex, lillehjernen og visuelle cortex. Effekterne er bl.a. fysisk og motorisk træning, ro, mikrosuccesser, problemløsning, velvære og flow.

HVAD ER HÆNDER FOR LIVET
• Hænder for livet samler viden og erfaringer fra ildsjæle, der allerede har iværksat leraktiviteter i mindre og større regi.
• Hænder for livet har samlet drejebøger og artikler/nedslag, hvor ildsjæle rundt om i landet deler erfaringer fra leraktiviteter og etableringer.
• Hænder for livet ønsker at skabe et netværk, hvor alle aktører kan dele historier, praktiske erfaringer og tips og tricks.
• Hænder for livet kan være en sparringspartner, når du står i afklaringsfasen, skal starte undervisning eller værkstedsfaciliteter op eller validere leraktiviteten.
• Hænder for livet har allerede været involveret i mange projekter i hele landet.


HVAD KAN VI HJÆLPE MED:
• Afklarende workshop for personale eller brugere.
• Skræddersyet workshop for personale eller brugere.
• Undervisning af personale og brugere hos jer eller i Ceramas kursuscenter.
• Understøttelse af teori og praksis i skabelsen af projekter, aktiviteter og faciliteter.
• Kontakt til dygtige fagfolk.
• Netværk.
• Inspiration fra andre, der allerede er i gang, i form af drejebøger og artikler.
• Vejledningshæfter til sundhedsfagligt personale og brugere.
• Inspirationskasser.

Aktivitetsmålsindikatorer

Vi har udviklet aktivitetsmålsindikatorer med 3 hovedkategorier, som vi anvender systematisk til at graduere vores træningsaktiviteter. De viser hvilke færdigheder dine brugere træner i de enkelte aktiviteter. Vi håber, at det kan gøre det nemt for dig, at tilrette vores tilbud til din lokale praksis og dine brugere.

Motorisk magi

Motoriske og taktile færdigheder

De motoriske færdigheder handler om at udvikle bevægelsesfærdigheder - altså evnen til at beherske og mestre enkelte eller flere forskelligartede bevægelser. Den taktile sans ligger i huden. Leret tilbyder en meningsskabende aktivitetsform med god mulighed for at skabe et brugbart resultat, som virker motiverende og dermed fastholde brugeren i sin aktivitet til forskel fra mange alternativer, hvor en specifik funktionsøvelse ikke overraskende kan være ret kedelig.

I flow og tankefri

Træning af kognitive færdigheder

Hjernen er populært sagt ligeglad med, om du har demens, en senhjerneskade eller om du er et skolebarn. Det handler om, at du støtter, aktiverer og udfordrer hjernen på det niveau, den er på. Meget gerne på en interessant og motiverende måde. Når du arbejder med ler, træner du flere forskellige centre i din hjerne på samme tid. Det gælder f.eks. det sensoriske cortex, det motoriske cortex, lillehjernen og visuelt cortex.

Mening, ro og nærvær

Træning af sociale og mentale færdigheder

Et menneske, som er optaget af at skabe noget med sine hænder, er mindre tilbøjelig til at søge interne og eksterne konflikter. Man kan tale om, at borgerne bliver en del af et internt foreningsliv, som sikrer stærkere interne relationer og bekæmper ensomhed. En god social aktivitet.

Rådgivning

Du har mulighed for at få hjælp fra erfarne rådgivere til udvikling af trænings- og terapikoncepter og til at hjælpe dig i gang med nye aktivitetsforløb. Vi kan hjælpe med:

  • Aktivitets/opgave graduering og planlægning.
  • Afklarende samtaler, workshops og undervisning af personale og målgruppe.
  • De fysiske rammer - og meget mere.

Kontakt en Hænder for livet rådgiver:

Alikka Garder Petersen - agp@cerama.dk
Pia Jørgensen - cerama@cerama.dk