Testforløb i Folkeskolen

Specialklasse for 8.-10.klasse

Eksempel på besvarelse af testklasse evalueringsskema

Temakasse
Hvilken temakasse har du brugt?

Vi har brugt temakasse ”Design din beholder”. 

Fag
I hvilket fag har du brugt temakassen?

Vi arbejdede med kassen i HDS. 

Klassetrin
Hvilket klassetrin har haft ler på fingrene?
Vi er en special udskolingsklasse, med elever i 8.-10.klasse.

Hæfterne
Har I arbejdet med opvarmningsøvelserne?
Ja det var rigtig sjovt og eleverne blev super gode til at arbejde hurtigt og helt glemme, at være så selvkritiske.
Har I arbejdet med forløbene?
Vi har arbejdet lidt frit med forløbene. Først opvarmning, så æsker med låg med fingerformning og udhuling. Derefter vaser med pølseteknik og mønsterprægning med diverse redskaber.
Har du brugt siderne ”for lærerne”?
De er læst inden vi gik i gang.

Materialerne
Hvor meget ler brugte I?

20 kg

Hvordan fungerede penselglasurerne for jer?
De er rigtig lette at arbejde med og flotte farver.
Vi supplerede med sort og hvid.

Centrale begreber
Hvordan forklares faglige begreber?

Rigtig fint.

Niveau/klassetrin
Rammer materialet målgruppen?

Ja med justeringer.

Elevernes udgangspunkt
Hvad skal eleverne kunne inden undervisningen?

Mange af vores elever har arbejdet med ler forud for dette.

Kompetencer
Hvilke kompetencer inddrages?

Kompetencer inden for ideudvikling, forestillingsevne, håndværksmæssig snilde, finmotorik og tålmodighed.

Tidsperiode
Hvor lang tid kræves afsat?

Vi brugte 4 x 1.5 timer

Er det passende?
Ja.

Krav til skolen
Hvilke materialer og rum er nødvendige?

Vi brugte vores ler lokale i HDS.

Krav til dig
Hvilke krav stilles til dig?

Jeg arbejder selv med ler. Det er selvfølgelig en fordel, men tænker sagtens at lærere uden erfaring kan læse sig frem til at bruge aktiviteten. Der er altid hjælpsomme kollegaer omkring én.

Undervisningsmål
Dækker materialet de relevante undervisningsmål?

Ja det er så fint.

Aktiviteter
Er aktiviteterne varierede og er der mulighed for undervisningsdifferentiering?

Det er let at differentiere, jeg lod nogle elever gå lettere hen over udsmykningsopgaven, andre arbejdede mere intenst med detaljer i krukken.

Reflektioner
Fører materialets aktiviteter til elevernes refleksion over emnet?

Vores specialelever skal lige hjælpes til refleksion.

Opgaver
Er opgaverne varierede i form og indhold?

Ja helt perfekt.

Dine anbefalinger
Hvad er dine anbefalinger til andre lærere?

Jeg har allerede reklameret for jeres temakasser.

Kort opsamling
Hvad vil du sige om din oplevelse med materialet, hvis du har 3 linjer?

Nemt at gå til.
Sjovt for eleverne.
Perfekte julegaver.

Tak for et dejligt testforløb

Læs mere om temakasse

Testforløb i Folkeskolen

Temakasse
Hvilken temakasse har I brugt?

Vi har brugt 1:1 – inspireret af Rose Eken

Fag
I hvilket fag har I brugt temakassen?

Billedkunst i 3 kl.

Klassetrin
Hvilket klassetrin har haft ler på fingrene?

Det har 3X og 3 Y – 50 elever

Hæfterne
Har I arbejdet med opvarmningsøvelserne?

Ja vi har lavet opvarmning 2 – kryds og bolle, og redskaber som sakse, blyanter mm

Har I arbejdet med forløbene?
Ja, Vi har fulgt tema 1, og lavet alle de skriftlige opgaver.

Har du brugt siderne ”for lærerne”?
Vi har gennemlæst hele hæftet før vi gik i gang.

Har dine elever haft hvert deres hæfte?
Ja

Materialerne
Hvor meget ler brugte I?

Cirka 20 kg. til 2 klasser

Hvordan fungerede penselglasurerne for jer?
Det fungerer rigtig fint, nemt at eleverne selv kan være med til at rører dem op og de er nemme at arbejde med.

Sprog og Layout
Hvorledes præsenteres indholdet (herunder illustrationer, billeder etc.) i forhold til layout og sprog?

Rigtig godt gennemarbejdet materiale. Masser af inspiration.
For 3.kl. skal der gives flere informationer og de skal guides mere i at arbejde med leret.
Fedt med de arbejdsopgaver der er, eleverne brugte meget tid på at løse dem. Gode forklarene illustrationer, som eleverne kan forholde sig til.

Centrale begreber
Hvordan forklares faglige begreber?

Det er en fordel hvis læreren selvfølgelig kender de faglige begrebet, så de kan formidles videre. Over for eleverne har vi vist hvordan man arbejder med leret og vi har brugt de faglige begreber under anvendelsen.  og de har været med i alle processer, fx sætte i ovnen og hente igen.

Niveau/klassetrin
Rammer materialet målgruppen?

Niveauet rammer fint fra 3-6 kl. men elever i 3kl. skal have mere hjælp. Dejligt at eleverne har et hæfte at holde sig til igennem forløbet.

Elevernes udgangspunkt
Hvad skal eleverne kunne inden undervisningen?

Eleverne behøver ingen forudsætninger, hvis man starter med opvarmningsopgaverne.

Kompetencer
Hvilke kompetencer inddrages?

Motoriske, at reflektere over motiver, at arbejde fra hoved (tanker, ideer) og ud i hænderne.

Tidsperiode
Hvor lang tid kræves afsat?

Vi har brugt, 10 uger.

Er det passende?
Dejligt med lange forløb, med varierende opgaver. Man kan sagtens variere så forløbene er længere eller kortere.

 Krav til skolen
Hvilke materialer og rum er nødvendige?

Et rum hvor man må svine og kan opbevare sine materialer. Adgang til vask og en ovn. Vi havde ikke fået vores billedkunstlokale, da vi arbejdede med Ler så vi brugte et ekstra lokale på skolen, og det fungerede fint.

Krav til dig
Hvilke krav stilles til dig?

Lærerne har brug for viden om materialerne, og hvordan man bruger redskaberne, hvordan man opbevarer gammelt ler(til genbrug) , måske vigtigt at lærerne har afprøvet  elevopgaverne , inden eleverne prøver.

Undervisningsmål
Dækker materialet de relevante undervisningsmål?

Ja, det syntes vi.

Hvad skal evt. ændres?
Evt. At gøre det mere overskueligt, for de mindre elever, så nogle af opgaverne i hæftet kan løses på egen hånd, med fx lettere tekste for mindre elever, så det bliver selvstudie, mens man selv hjælper en mindre gruppe.

Aktiviteter
Er aktiviteterne varierede og er der mulighed for undervisningsdifferentiering?

Vi syntes det er et rigtig godt materiale, som er godt varieret og derfor kan bruges af flere årgange . Vi har meget mod på at arbejde videre og bruge vores erfaringer og evt. ændre så opgaverne passer til vores elever, eller differentierer så elever der syntes det er svært kan få andre opgaver.

Reflektioner
Fører materialets aktiviteter til elevernes refleksion over emnet?

Rose Ekens ting i ler, er jo fantastiske og appellerer meget til børn, de kan se at alt kan lade sig gøre i ler og det taler til deres fantasi – et rigtig godt valg.

Opgaver
Er opgaverne varierede i form og indhold?

Absolut.

Hvad har de lært?
Lægges der op til elevernes bevidstgørelse om egen læring?

Ja, da ting bliver væk – hvis ikke der er navn på og tingene nemt går i stykker, hvis der ikke er brugt slikker.
Det er en længere lærer proces, så næste gang er der en erfaring de kan bygge videre på.

Jeres anbefalinger
Hvad er jeres anbefalinger til andre lærere?

Læs hele materialet før brug, afprøv evt. opgaverne før eleverne. -og kend din klasse godt, da det kræver meget styring.

Kort opsamling
Hvad vil du sige om din oplevelse med materialet, hvis du har 3 linjer?

Super godt, nemt at gå til, gode resultater.

Andre kommentarer
Vi er begejstrede. Glæder mig til at se hvordan 6 kl. tager imod.

Læs mere om temakasse