Med temakassen Design din beholder kan du nemt forberede og gennemføre sjove og fagligt velfunderede undervisningsforløb i fagene Billedkunst og Håndværk & Design.

Hele forløbet er udviklet til at kunne strække sig over 22 undervisningstimer.

Temakasserne er afprøvet med succes på forskellige klassetrin fra 2. til 8. kl.

Temakasser kan købes her

Beskrivelse
Medfølger
Tidsforbrug

Du kan finde flere temakasser udviklet til Billedkunst og Håndværk & design hos Cerama. Vi hjælper dig også gerne med at vælge flere materialer til jeres arbejde. Du kan finde en række gode FB-grupper, hvor du kan få inspiration og hjælp til næste skridt. Vi arbejder på at opbygge et landsdækkende netværk af keramikere, som tager imod skoleklasser i deres eget værksted. Du er også velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi har hjulpet skolelærere i mere end 40 år og vi hjælper også gerne dig.