Hvordan gik det? Design din beholder afprøvet i billedkunst i 5. klasse

Af Cerama

Her finder du tilbagemeldingen fra en testklasse som har afprøvet et temaforløb. Her gælder det temaforløbet ” Design din beholder”. Testklasserne var i gang, mens vi stadig udviklede de endelige koncepter. Det betyder at de mere negative udsagn kan være forældet nu, da det efterfølgende er blevet brugt til at forbedre den endelige udgave. Vi har valgt at anonymisere besvarelserne men kender selvfølgelig den lærer, som har testet forløbet sammen med sin klasse og som lavet besvarelsen af vores spørgeskema. Her følger besvarelsen.

Hvilken temakasse har du brugt?

Design din beholder

 

I hvilket fag har du brugt temakassen?

Billedkunst

 

Hvilket klassetrin har haft ler på fingrene? 

5.kl

 

Har I arbejdet med opvarmningsøvelserne? 

Ja

Det var børnene rigtig glade for, især da det var ”på tid”. ”næsten lige som i ”Masterchef” i TV, kommenterede de.

 

Har I arbejdet med forløbene? 
 Ja

 

Har du brugt siderne ”for lærerne”? 

Ja. Det var lidt forvirrende for både læreren og børnene at lærer-siderne er i den samme bog som elevsiderne.

 

Har dine elever haft hvert deres hæfte? 

Ja

 

Hvor meget ler brugte I? 

Vi brugte mindst 20 kg.

 

Hvordan fungerede penselglasurerne for jer? 

Børnene syntes ikke om at overfladen blev ujævn. Det var svært for dem at forestille sig, hvordan det blev efter glasurbrænding.  

 

Hvorledes præsenteres indholdet (herunder illustrationer, billeder etc.) i forhold til layout og sprog? 

Nogle steder et voksent sprog med svære begreber for vores 5. kl. 

 

Hvordan forklares faglige begreber?  

Der er gode forklaringer I starten af bogen (side 5 og 6).  

I opgavedelen var teksten nogle gange lidt svær at forstå for vores børn.

 

Rammer materialet målgruppen? 

Håndarbejdsmæssigt og billedkunstfagligt ja. 

Der var nogle steder lidt for meget DANSK-fagligt i materialet. Jeg løste det ved at lave opgaverne mundtligt og mere enkle. Fx s. 21-22.

 

Hvad skal eleverne kunne inden undervisningen? 
 Man kan godt se forskel. De børn som har fået flere års billedkunstundervisning i vores skole, med modellering (ler, trylledej, gips mm.), havde bedre styr på materialerne i forhold til de børn, som har været kortere tid hos os.

 

Hvor lang tid kræves afsat? 

Vi har brugt dobbeltlektioner i 8-9 uger. Vi mangler stadig en del, som skal til sidste glasurbranding. 

 

Er det passende? 

ja

 

Hvilke materialer og rum er nødvendige?

Vi havde redskaber og hjælpemidler til ler-arbejde i forvejen. Ovnen har vi også!

 

Hvilke krav stilles til dig? 

At man kan lidt i forvejen…

 

Er det passende? 

Ja. 

Jeg lærte også meget undervejs i dette projekt. Det er bare dejligt, at man som lærer også selv kan blive dygtigere og lære noget nyt.

 

Er aktiviteterne varierede og er der mulighed for undervisningsdifferentiering?
 Jeg har ændret en del. Nogle gange fik jeg en helt anden ide og lavede opgaven på min måde.

Man kan altid differentiere materialet, så alle eleverne kan være med.


 Her er eksempler på mine ændringer:

s. 10 Frugtskåle blev ændret til altmulige skåle med fingerformning.

s. 11 Mønstre og struktureropvarmning/afprøvning blev til juledekorationer med hjerter, sokker mm. 

s. 12 Det har vi ikke lavet.  

s. 14 Opgaveark 1.2. blev lavet med gnideteknik. Vi lavede aftryk direkte på kopiarket.

s. 17 -22 Genstandsanalyse: Jeg havde forskellige genstande/beholdere med hjemmefra som børnene skulle lave analyse af. Vi googlede også billeder af forskellige beholdere med iPads og så dem i Pinterest.

Mange elever lavede deres design først, ved at klippe og lime. Det var nemmere for dem end at tegne.

 

Vi har ikke lavet både ”afprøvningsmodellen” og det ”endelige design”. Eleverne begyndte at være temmelig fyldt op af ler på det tidspunkt. Så det blev kun til et produkt.

 

Fører materialets aktiviteter til elevernes refleksion over emnet?

Det synes jeg det gjorde…

 

Er opgaverne varierede i form og indhold? 

Ja…

 

Hvad har de lært? 

De har lært at være kreative og stole på sine egne idéer og design.

De har lært at give slip med opvarmningsopgaver.

De har lært hvordan man arbejder med ler, om redskaber og hjælpemidler og hvordan man bruger dem.

De har lært faserne i ler-processen. Modellering (forskellige metoder) – tørring – brænding - glasering mm.

 

Hvad kan forbedres? 

Måske et mindre rodet layout

 

Hvad bør forbedres? 

Lærerinfo skal ikke være en del af elevbogen!

Billederne var delvis for små til at se hvad der foregår. 

 

Andre kommentarer?

Her følger børnenes kommentarer til hvad de syntes bedst om:


 ”man kan lave hvad man vil”

”Man ved aldrig om det springer i ovnen”

”Man kan lave en beholder. Man kan være kreativ med det man laver”

”Man kan forme”

”Man kan lave sit eget design”

”Man kan lave det på forskellige måder”

”Man kan lave krukker med fingerteknik og spøgelser”

”Det er sjovt, fordi man kan lave så meget ud af det”

”spøgelse og beholder var det bedste”

”sjovt og spændende fordi at man kan lære at bruge sine hænder”

” Jeg kan lave mit eget design og jeg må bestemme selv”

” Jeg må selv designe mine egne ting”

 

Læs mere om temakassen her