Hvordan gik det? Design din beholder afprøvet af specialklasse for 8-10 kl. i Håndværk og design

Af Cerama

Her finder du tilbagemeldingen fra en testklasse som har afprøvet et temaforløb. Her gælder det temaforløbet ” Design din beholder”. Testklasserne var i gang, mens vi stadig udviklede de endelige koncepter. Det betyder at de mere negative udsagn kan være forældet nu, da det efterfølgende er blevet brugt til at forbedre den endelige udgave. Vi har valgt at anonymisere besvarelserne men kender selvfølgelig den lærer, som har testet forløbet sammen med sin klasse og som lavet besvarelsen af vores spørgeskema. Her følger besvarelsen.

Hvilken temakasse har du brugt?
 
Vi har brugt temakasse ”Design din beholder”. 

I hvilket fag har du brugt temakassen?
Vi arbejdede med kassen i HDS. 

Hvilket klassetrin har haft ler på fingrene?
Vi er en special udskolingsklasse, med elever i 8.-10.klasse.
Har I arbejdet med opvarmningsøvelserne?

 Ja det var rigtig sjovt og eleverne blev super gode til at arbejde hurtigt og helt glemme, at være så selvkritiske.

Har I arbejdet med forløbene?
 Vi har arbejdet lidt frit med forløbene. Først opvarmning, så æsker med låg med fingerformning og udhuling. Derefter vaser med pølseteknik og mønsterprægning med diverse redskaber.
 Har du brugt siderne ”for lærerne”?
 De er læst inden vi gik i gang.

Hvor meget ler brugte I?
20 kg

Hvordan fungerede penselglasurerne for jer?
De er rigtig lette at arbejde med og flotte farver.
Vi supplerede med sort og hvid.

Hvordan forklares faglige begreber?
Rigtig fint.

Rammer materialet målgruppen?
Ja med justeringer.

Hvad skal eleverne kunne inden undervisningen?
Mange af vores elever har arbejdet med ler forud for dette.

Hvilke kompetencer inddrages?
Kompetencer inden for ideudvikling, forestillingsevne, håndværksmæssig snilde, finmotorik og tålmodighed.

Hvor lang tid kræves afsat?
Vi brugte 4 x 1.5 timer

Er det passende?
Ja.

Hvilke materialer og rum er nødvendige?
 
Vi brugte vores ler lokale i HDS.

Hvilke krav stilles til dig?
 
Jeg arbejder selv med ler. Det er selvfølgelig en fordel, men tænker sagtens at lærere uden erfaring kan læse sig frem til at bruge aktiviteten. Der er altid hjælpsomme kollegaer omkring én.

Dækker materialet de relevante undervisningsmål?
 
Ja det er så fint.

Er aktiviteterne varierede og er der mulighed for undervisningsdifferentiering?
 
Det er let at differentiere, jeg lod nogle elever gå lettere hen over udsmykningsopgaven, andre arbejdede mere intenst med detaljer i krukken.

Fører materialets aktiviteter til elevernes refleksion over emnet?
 
Vores specialelever skal lige hjælpes til refleksion.

Er opgaverne varierede i form og indhold?

Ja helt perfekt.

Hvad er dine anbefalinger til andre lærere?
 
Jeg har allerede reklameret for jeres temakasser.

Hvad vil du sige om din oplevelse med materialet, hvis du har 3 linjer?
Nemt at gå til.
Sjovt for eleverne.
Perfekte julegaver.

Tak for et dejligt testforløb

Læs mere om temakassen her