Hvordan gik det? 1:1 – inspireret af Rose Eken afprøvet i billedkunst i 3. klasse

Af Cerama

Her finder du tilbagemeldingen fra to af de testklasser som har afprøvet et temaforløb. Her gælder det temaforløbet ” 1:1 – inspireret af Rose Eken”. Testklasserne var i gang, mens vi stadig udviklede de endelige koncepter. Det betyder at de mere negative udsagn kan være forældet nu, da det efterfølgende er blevet brugt til at forbedre den endelige udgave. Vi har valgt at anonymisere besvarelserne men kender selvfølgelig den lærer, som har testet forløbet sammen med sin klasse og som lavet besvarelsen af vores spørgeskema. Her følger besvarelsen.

Hvilken temakasse har I brugt?
Vi har brugt 1:1 – inspireret af Rose Eken

I hvilket fag har I brugt temakassen?
Billedkunst i 3 kl.

Hvilket klassetrin har haft ler på fingrene?
Det har 3X og 3 Y – 50 elever

Har I arbejdet med opvarmningsøvelserne?
Ja vi har lavet opvarmning 2 – kryds og bolle, og redskaber som sakse, blyanter mm

Har I arbejdet med forløbene?
 
Ja, Vi har fulgt tema 1, og lavet alle de skriftlige opgaver.

Har du brugt siderne ”for lærerne”?
 
Vi har gennemlæst hele hæftet før vi gik i gang.

Har dine elever haft hvert deres hæfte?
 
Ja

Hvor meget ler brugte I?
Cirka 20 kg. til 2 klasser

Hvordan fungerede penselglasurerne for jer?
 
Det fungerer rigtig fint, nemt at eleverne selv kan være med til at rører dem op og de er nemme at arbejde med.

Hvorledes præsenteres indholdet (herunder illustrationer, billeder etc.) i forhold til layout og sprog?
Rigtig godt gennemarbejdet materiale. Masser af inspiration.
For 3.kl. skal der gives flere informationer og de skal guides mere i at arbejde med leret.
Fedt med de arbejdsopgaver der er, eleverne brugte meget tid på at løse dem. Gode forklarende illustrationer, som eleverne kan forholde sig til.

Hvordan forklares faglige begreber?
Det er en fordel hvis læreren selvfølgelig kender de faglige begrebet, så de kan formidles videre. Over for eleverne har vi vist hvordan man arbejder med leret og vi har brugt de faglige begreber under anvendelsen.  og de har været med i alle processer, fx sætte i ovnen og hente igen.

Rammer materialet målgruppen?
Niveauet rammer fint fra 3-6 kl. men elever i 3kl. skal have mere hjælp. Dejligt at eleverne har et hæfte at holde sig til igennem forløbet.

 
Hvad skal eleverne kunne inden undervisningen?

Eleverne behøver ingen forudsætninger, hvis man starter med opvarmningsopgaverne.

Hvilke kompetencer inddrages?
Motoriske, at reflektere over motiver, at arbejde fra hoved (tanker, ideer) og ud i hænderne.

Hvor lang tid kræves afsat?
Vi har brugt, 10 uger.

Er det passende?
 
Dejligt med lange forløb, med varierende opgaver. Man kan sagtens variere så forløbene er længere eller kortere.

Hvilke materialer og rum er nødvendige?
Et rum hvor man må svine og kan opbevare sine materialer. Adgang til vask og en ovn. Vi havde ikke fået vores billedkunstlokale, da vi arbejdede med Ler så vi brugte et ekstra lokale på skolen, og det fungerede fint.

Hvilke krav stilles til dig?
Lærerne har brug for viden om materialerne, og hvordan man bruger redskaberne, hvordan man opbevarer gammelt ler (til genbrug), måske vigtigt at lærerne har afprøvet  elevopgaverne , inden eleverne prøver.

Dækker materialet de relevante undervisningsmål?
Ja, det syntes vi.

Hvad skal evt. ændres?
 
Evt. At gøre det mere overskueligt, for de mindre elever, så nogle af opgaverne i hæftet kan løses på egen hånd, med fx lettere tekste for mindre elever, så det bliver selvstudie, mens man selv hjælper en mindre gruppe.

Er aktiviteterne varierede og er der mulighed for undervisningsdifferentiering?
Vi syntes det er et rigtig godt materiale, som er godt varieret og derfor kan bruges af flere årgange . Vi har meget mod på at arbejde videre og bruge vores erfaringer og evt. ændre så opgaverne passer til vores elever, eller differentierer så elever der syntes det er svært kan få andre opgaver.

Fører materialets aktiviteter til elevernes refleksion over emnet?
Rose Ekens ting i ler, er jo fantastiske og appellerer meget til børn, de kan se at alt kan lade sig gøre i ler og det taler til deres fantasi – et rigtig godt valg.

Er opgaverne varierede i form og indhold?
Absolut.

Lægges der op til elevernes bevidstgørelse om egen læring?
Ja, da ting bliver væk – hvis ikke der er navn på og tingene nemt går i stykker, hvis der ikke er brugt slikker.
Det er en længere lærer proces, så næste gang er der en erfaring de kan bygge videre på.

Hvad er jeres anbefalinger til andre lærere?
Læs hele materialet før brug, afprøv evt. opgaverne før eleverne. -og kend din klasse godt, da det kræver meget styring.

Hvad vil du sige om din oplevelse med materialet, hvis du har 3 linjer?
Super godt, nemt at gå til, gode resultater.

Andre kommentarer
 
Vi er begejstrede. Glæder mig til at se hvordan 6 kl. tager imod.

Læs mere om temaforløbet her