Hvordan gik det? Ansigter og udtryk i 3 & 4 klasse

Af Cerama

Her finder du tilbagemeldingen fra en af de testklasser som har afprøvet et temaforløb. Her gælder det temaforløbet ”Ansigter og udtryk”. Testklasserne var i gang, mens vi stadig udviklede de endelige koncepter. Det betyder at de mere negative udsagn kan være forældet nu, da det efterfølgende er blevet brugt til at forbedre den endelige udgave. Vi har valgt at anonymisere besvarelserne, men kender selvfølgelig den lærer, som har testet forløbet sammen med sin klasse og som lavet besvarelsen af vores spørgeskema. Her følger besvarelsen.

Hvilken temakasse har du brugt?

Ansigter og Udtryk


I hvilket fag har du brugt temakassen?

Billedkunst


Hvilket klassetrin har haft ler på fingrene? 

Funny Finn både 3. og 4. kl.

Form en næse 4. kl.

Blindmodellering: Både 3. og 4. kl., hvor 4. kl. udhulede ansigtet til en lille krukke.

Ansigt og udtryk med udtrykskort: både 3. og 4. kl.

Toiletrullevase med ansigtsudtryk: 3. kl.

Sylvesterskulptur: 4. kl.

Flise med selvportræt: 4. kl.

Hvaffor en hånd: 3. kl.


Har I arbejdet med opvarmningsøvelserne? 

Ja. 

Både 3. og 4. kl. lavede opvarmningsøvelsen fra ” Design din beholder” med frugt og grønt. 

4. kl har lavet ”Form en næse”

Det var børnene rigtig glade for, især da det var ”på tid”.


Har I arbejdet med forløbene? 

Ja


Har du brugt siderne ”for lærerne”? 

Ja. 

Det var lidt forvirrende for både læreren og børnene at lærersider er i samme bog som elevsiderne.


Har dine elever haft hvert deres hæfte? 

Ja.


Hvor meget ler brugte I? 

Det har jeg ikke tal på, men mindst 20 kg.


Hvordan fungerede penselglasurerne for jer? 

Børnene syntes ikke om at overfladen blev ujævn før brænding. De har svært ved at forestille sig, hvordan det bliver efter glasurbrændingen. Det var svært for dem at vælge farver, når de ikke kunne vide hvordan produktet kommer til at se ud efter brænding. 


Hvorledes præsenteres indholdet (herunder illustrationer, billeder etc.) i forhold til layout og sprog? 

Flere svære begreber for 3. og 4. kl. 


Hvordan forklares faglige begreber?  

Gode forklaringer i starten af bogen (side 5 og 6). 

I opgave-afdeling var teksten nogle gange lidt svært for børnene at forstå…


Rammer materialet målgruppen? 

Håndarbejdsmæssigt og billedkunstfagligt - ja.  

Enkelte steder (fx opgave 4.3) var der noget som var lidt tungt at gennemgå, svært at tegne eller som de havde svært ved at forstå. Jeg løste det for opgave 4.1 og 4.2 ved at lave opgaven mundtligt som en samtale. 

Skitse 4.4. blev ikke tegnet, men blev i stedet klippet ud i karton.


Hvad skal eleverne kunne inden undervisningen? 

Der var tydelig forskel på de børn som har fået flere års billedkunstundervisning på vores skole, med modellering (ler, trylledej, gips mm.) og de børn som kun har været hos os i få år. Den første gruppe havde bedre styr på materialerne.


Hvor lang tid kræves afsat?

Vi brugte 8-9 uger med dobbeltlektioner. 

Vi mangler stadig den sidste glasurbrænding. 


Er det passende? 

ja


Krav til skolen

Hvilke materialer og rum er nødvendige?

Vi havde redskaber og hjælpemidler til ler-arbejde i forvejen. Hvis man ikke har noget værktøj i forvejen, så er der ikke nok i kassen.  Ovnen har vi også!


Hvilke krav stilles til dig? 

At man kan lidt i forvejen…


Er det passende? 

Ja. Jeg lærte også meget undervejs i dette projekt. Det er bare dejligt, at man som lærer også kan blive dygtigere og lære noget nyt.


Dækker materialet de relevante undervisningsmål? 

Leret: Nej, 10 kg var for lidt.

Redskaber/værktøj: Hvis man ikke har noget i forvejen, er der ikke nok.


Hvad skal evt. ændres? 

Jeg synes der skal være mere end 10 kg ler i kassen og klar besked om at der ikke er nok værktøj til hele klassen.


Er aktiviteterne varierede og er der mulighed for undervisningsdifferentiering?

Jeg har varieret/ændret en del. Nogle gange fik jeg en helt anden ide og lavede opgaven på min måde. Det gælder fx ansigtsudtryk-øvelsen som blev til små krukker. Sylvester-skulpturerne fik en fod lavet af gips til allersidst.

Man kan altid differentiere eller” hjælpe en lille smule”, så kunne alle elever være med.

Ansigtskrukker rundt om toiletpapirrullen var alt for svær for størstedelen af 3. kl. 

Der var det ikke nok at differentiere. Det var kaotisk men vi klarede det nogenlunde. Børnene var ikke glade for resultatet. 

Vi har ikke lavet både ”afprøvningsmodellen” og det ”endelige design” i ”Hvaffor en Hånd”. Eleverne begyndte at være temmelig fyldt op af ler på det tidspunkt og juleferien nærmede sig…. Så det blev kun til et produkt.


Refleksioner

Fører materialets aktiviteter til elevernes refleksion over emnet?

Det synes jeg det gjorde…


Er opgaverne varierede i form og indhold? 

Ja…


Hvad har de lært? 

De har lært at være kreative og stole på sine egne idéer og design.

De har lært at blive mere sikker i at arbejde med ler og i at forme ting.

De har udviklet sig håndarbejdemæssigt og finmotorisk.

De har lært at give slip (opvarmningsopgaver) 

De har lært hvordan man arbejder med ler, om redskaber og hjælpemidler og hvordan man bruger dem.

De har oplevet hvad der sker i ler-processen: modellering (forskellige metoder) – tørring – brænding - glasering mm.


Hvad kan forbedres? 

Måske et mindre rodet layout


Hvad bør forbedres? 

Lærerinfo skal ikke indgå i elevbogen!

Billederne var delvis for små til at man kan se hvad der foregår på billederne.

Mere enkle vejledninger og tekster.


Børnenes kommentarer til hvad de selv vil gøre anderledes næste gang

Lade være med at være perfektionistiske.

Gøre sig mere umage.

Sørge for at der ikke er luftlommer, ellers springer det.

Lære mere om glasur.

Ikke snakke så meget, gør det pænere.

”male” pænere.


Andre kommentarer?

Børnenes kommentarer om hvad de syntes var bedst /mest spændende:

”Spøgelset”

”at lave en hånd”

Alt var lige sjovt.

Lære at forme næsen rigtigt.

” at hvordan det bliver”

”man kan lave hvad man vil”

”Man ved aldrig om det springer i ovnen”

”at lave en beholder, fordi man kan være kreativ med det man laver”

”at forme”

”at lave sit eget design”

”fordi man kan lave det på forskellige måder”

”krukker med fingerteknik og spøgelser”

”sjovt, fordi man kan lave så meget ud af det”

”spøgelse og beholder”

”sjovt og spændende fordi at man kan lære at bruge sine hænder”

” at lave mit eget design og må bestemme selv”

” at jeg selv må designe min egen ting”


Læs mere om forløbet her