Alle kan lykkes med keramik

Af Psykolog, Ph.d. og håndarbejdslærer Anne Kirketerp

Du ved det godt! At fordybelsen i noget materielt opleves meningsfuldt og øger evnen til at koncentrere sig (og en lang række andre fordele). Det giver succesoplevelser, som kan være svære at få i skolen for mange elever. Men der er også en relativt overset evne som bedst trænes ved oversættelsen af en ide/tegning til et fysisk materielt produkt – nemlig vores evne til kompleks problemløsning!

Det stimulerer hele hjernen til at lave avancerede beslutninger. Derfor har finnerne et langt større fokus på håndværk og design end vi har i Danmark, med stor succes i forhold til generelt øget faglighed. Men mange lærere oplever, at argumenterne for de fagfaglige fag som dansk og matematik, konstant vinder over de fag som arbejder med et materiale. Her er nogle videnskabelige argumenter for at keramik (og andre materielle fag) er sundt og nyttigt:

  • Vi opnår trivsel når vi arbejder med keramik. Det skyldes at keramik opfylder 3 grundlæggende behov: Kompetence, samhørighed og frivillighed.
  • Vi føler os kompetente, når vi lykkes med vores projekter, hvilket er nemt med keramik, fordi vi selv vælger niveauet for det vi laver.
  • Samhørigheden opnår vi ved at være sammen med andre i klubber og på hold.
  • Frivillighed opnår vi, fordi vi får lov at arbejde med projekter, vi selv har valgt. Vi har mange gøremål, der skal overstås for at få dagligdagen til at fungere. Når vi laver keramik, befinder vi os på en ø af frivillighed og passion, hvor vi bliver fyldt med glæde og trivsel.
  • Vi bliver mere optimistiske og glade. Hvis vi forestiller os, at vores dag er et bæger, der bliver fyldt op med aktiviteter gennem en dag, har vi brug for flest mulige dryp af glæde. Her kan man måle, at jo større en del af vores dagsbæger, der bliver fyldt med aktiviteter, som vi brænder for, jo mere tilbøjelige er vi til at føle optimisme og håb for fremtiden. For mange mennesker er netop tiden med keramik eller anden passion det de glæder sig til.
  • Gennem arbejde med keramik kommer vi i flow. en tilstand, hvor vi glemmer tid og sted fordi arbejdet sluger hele vores opmærksomhed. Alle tanker om fortiden og fremtiden stopper, og vi er fuldstændig opslugte af det arbejde, vi sidder med. Vores problemer forsvinder ikke. Men når man i sin fordybede tilstand har fået dem på afstand, får man ofte energi og inspiration til at løse dem på en ny måde. Måske får man ligefrem følelsen af, at de ikke er så vigtige. Når vi er i flow, producerer hjernen dopamin (vores belønningstof) samt øger mængden af serotonin (vores lykkestof) i hjernen.
  • Keramik beroliger nervesystemet. Keramik er ikke blot sjovt, det kan også virke lindrende på sygdomme som stress, angst og depression. Ved at lave keramik holder man fokus på arbejdet i lang tid og er helt og fuldt tilstede i nuet. Samtidig består arbejdet af mange gentagne bevægelser hvor man fortæller kroppen og det parasympatiske nervesystem, at der ikke er fare på færde og får den til at slappe af. Det er „medicin“ uden bivirkninger.
  • Keramik øger vores intelligens. Gennem arbejde med nye svære teknikker kan vi vedligeholde vores intelligens. For at opbygge nye hjerneceller er det vigtigt, at vi livet igennem lærer noget nyt. Dette er sjovere, hvis der ligger en passion bag. Ved at kaste sig over processer, der er så svære, at du virkelig skal koncentrere dig, vedligeholder du hjernens spændstighed på samme måde som ved intellektuelt arbejde.


Craft-psykologi er en ny gren af psykologien, som beskæftiger sig med det sundhedsfremmende aspekt af at lave håndværk og håndarbejde.

 Craft-psykologi modellen beskriver, hvordan selve det at have en passion og bruge tid med sin passion, er det som vedligeholder vores værn, mod det som kan ramme alle mennesker, som stress, meningsløshed og depression. Men det er naturligvis også tiden brugt med vores passion som gør, at vi kan bevare vores trivsel! Når vi laver noget passionsbåret (noget vi er gode til og får energi af) så har det en række effekter.

Vi oplever flow, øget handlekraft og kognitiv stimulering. Vi oplever kontrol med vores opmærksomhed, så mange negative tanker træder i baggrunden. Desuden beroliges vores nervesystem. Vi oplever en lang række positive emotioner når vi laver et produkt, men også når vi ser på de færdige produkter eller giver det til nogen vi holder af. Og sidst men ikke mindst – mennesker har altid sat sig spor! Vi har et fundamentalt behov for at ”vise vi var her”. Vi har et behov for at frembringe noget meningsfuldt.

Anne Kirketerp. Uddannet håndarbejdslærer, Psykolog og har en Ph.d. om motivation og foretagsomhed. I sit arbejde oplevede hun, at håndarbejde og håndværk (Craft) øgede menneskers trivsel og glæde i hverdagen. Desuden så hun at Craft lindrede en række udfordringer som stress og angst. For at undersøge dette og få videnskabelige svar på ”hvorfor” forsker og beskæftiger hun sig i dag med de sundhedsmæssige fordele ved at lave håndarbejde og håndværk. Hun laver kurser og uddannelse i Craft-psykologi.


Læs mere på annekirketerp.dk