1:1 - inspireret af Rose Eken

Af Kits by Cerama - For skoler

Inspirationen til de fleste af forløbene i 1:1 er hentet fra den danske kunstner Rose Ekens univers. 1:1 skal ikke nødvendigvis forstås som en naturlig størrelse, men mere som en naturlig gengivelse. Der skal arbejdes med præcision og fortolkningsevne af de genstande, der omgiver os i hverdagen. Eleverne bliver klogere på ler, keramik og samtidskunst ved at arbejde ud fra Rose Ekens værker

Med temakassen 1:1 – inspireret af Rose Eken, kan du nemt forberede og gennemføre sjove og fagligt velfunderede undervisningsforløb i fagene Billedkunst og Håndværk & Design. Hæfterne sikrer dig en klar struktur og en sikker ramme for din undervisning. Temakassen er udviklet til og gennemtestet i Folkeskolen på tværs af klassetrin. Det betyder at du har gode muligheder for selv at tilpasse forløbene til dine elever og dine egne ideer til spændende undervisning.

I kassen finder du et introbrev til dig, et klassesæt elevhæfter (30 stk.), 2 x 10 kg ler, 3 forskellige slags penselglasurer og lidt håndværktøj.

Tilbuddet om et længere sammenhængende undervisningsforløb og muligheden for en afsluttende prøve har betydet, at vi har valgt at hver elev kan få sit eget hæfte. I hæftet har vi skrevet en hel sektion til dig i slutningen. Den er tænkt som en god genvej for dig til en effektiv forberedelse. Der finder du også et bonusforløb til evt. vikartimer.

Temakasserne har i testforløb i forskellige folkeskoler vist sig at kunne bruges fra 2.- 8. kl.


Tidsforbrug

Tid med dine elever
Hele forløbet er udviklet til at kunne strække sig over 28 undervisningstimer. Du kan formentlig bruge både mere og mindre tid, afstemt med dine elever og dine øvrige planer for årets undervisning i faget. Det betyder også meget om du bruger materialet fra A-Z eller arbejder mere i nedslag. Du bestemmer.

Din forberedelse
Forløbet er udviklet til at kunne gennemføres med et minimum af forberedelse. Vi vil selvfølgelig anbefale at du bruger god tid på forberedelse. Du kan vælge at udføre arbejdet med klargøring af materialer, tørring og brændinger alene eller du kan indarbejde det i din undervisningstid og gøre det sammen med dine elever. Du kender dine elever og jeres faciliteter bedre end os. Hvis du er helt ny med keramik, så vil vi anbefale at du får et crashtest kursus af en mere erfaren kollega. Der er også muligheder overalt i landet for at tilmelde sig keramikkurser, hvis du har lidt mere tid til rådighed. Vi hjælper dig gerne med at finde et lokalt tilbud.


Muligheder

Du kan finder flere temakasser udviklet til Billedkunst og Håndværk & design hos Cerama. Vi hjælper dig også gerne med at vælge flere materialer til jeres arbejde. Du kan finde en række gode FB-grupper, hvor du kan få inspiration og hjælp til næste skridt. Vi arbejder på at opbygge et landsdækkende netværk af keramikere, som tager imod skoleklasser i deres eget værksted. Du kan finde mere info om dine muligheder på www.cerama.dk/til-skoler.  Du er også velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi har hjulpet skolelærere i mere end 40 år og vi hjælper også gerne dig.


Temakassen 1:1 – inspireret af Rose Eken er udviklet for Cerama af skolelærerne Sanne Clausen Thrane & Jo Holst med hjælp fra bl.a. Rose Eken.

Køb nu