Lena Stutz Vous

Af Lena Stutz Vous

Terapiforløb for børn og unge

Jeg tilbyder terapiforløb på Sjælland for børn og unge i sorg, krise eller som på anden måde er udfordrede.

Et gennemgående fokus i mit arbejde er forbindelsen mellem den indre psykologiske og følelsesmæssige verden og arbejdet med at udtrykke dette gennem forskellige materialer, leret som det primære.

En terapisession eller et forløb hos mig, er for børn og unge i sorg eller med andre psykologiske udfordringer. Et typisk forløb kan være med et barn eller en ung, hvor den verbale terapi ikke virker eller endnu ikke påbegyndt. Her støttes barnet eller den unge i at udtrykke sig ved at formgive og undersøge lerets mange muligheder med udgangspunkt i deres egne følelser og oplevelser. Leret bruges som et medie hvormed indre udtryk og impulser kan udtrykkes, afprøves eller undersøges. Det er hovedsageligt et rum for frit arbejde, men det kan også være nødvendigt med små øvelser og inspiration, som vil være tilrettelagt det enkelte barns behov og udvikling.
Ved at formgive og undersøge leret oplever barnet hvordan man kan mestre verden omkring sig og hvordan man med leret kan udtrykke indre oplevelser af sin livssituation og lade det folde sig ud i et fysisk udtryk. Der skabes oplevelser af succes og et styrket psykisk velvære. Ligeledes vil det være et nonverbalt alternativ til anden terapi, som samtidig udvikler en forståelse af den voksnes rolle som støtte og hjælp for barnet.
Sessionerne foregår i barnets eget hjem og kan både være for ét barn eller en søskendegruppe. Et forløbs længde vil afhænge helt af den enkeltes og familiens behov, og der vil løbende være opfølgning og samtaler mellem mig og forældre eller pårørende til barnet eller den unge.


Baggrund

Jeg er keramisk kunstner. Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har arbejdet med keramik både som lærer og som selvstændig keramiker de sidste 10 år. Min vej fra skolelærer-feltet er gået gennem arbejdet som sløjd- og keramiklærer på en Rudolf Steiner skole og har ført mig i den psykologiske/pædagogiske retning via arbejdet med børn og unge i både specialtilbud og i forskellige daginstitutioner og pasningstilbud.
Jeg har særligt interesse for de pædagogiske, psykologiske og udviklingsmæssige aspekter ved håndværk og håndværkstilegnelse, hvilket er en vigtig del af mit arbejde med børn og unge og i min egen praksis.

Kontakt mig

Kontakt mig på tlf.: +45 3137 3569 eller lenastutz.kunstkeramik@gmail.com for yderligere information og priser. 

Måske vil du også læse: