Christina Ferm

Af Christina Ferm


Tilrettelæggelse af aktivitetsbaseret træning og terapi

Jeg tilbyder hjælp med at tilrettelægge træning og terapi for mennesker med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser.

  1. Jeg hjælper gerne i forhold til tilrettelæggelse af gruppe og individuelt aktivitet med ler, med afsæt i forhold til et sundhedsfremmeperspektiv. 

  2. Rådgivning i forhold til inklusion og eksklusionskriterier ud fra mennesker med fysiske, psykiske og kognitive udfordringer 

  3. Vejledning i forhold til gradueringsmuligheder ud fra individuelle borgerens individuelle behov 

  4. Rådgivning i at finde frem til det perfekte match mellem mennesket og aktiviteten med ler. Det gøres bl.a. med afsæt i en klassisk aktivitetsanalyse og en general og personbaseret aktivitetsanalyse 

  5. Jeg rådgiver i forhold til fokusering på motiverende aktivitetsbaseret træning og med afsæt i overføringsværdi i forhold til hverdagsaktiviteter

Baggrund

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2011 fra Via University College. 

De sidste fem år har jeg primært arbejdet med neurologiske borgere på et døgnrehabiliteringscenter i Roskilde Kommune. 

Jeg har tidligere arbejdet på kommunale træningscentre og andre rehabiliteringsenheder i Københavns Kommune. Derudover har jeg arbejdet med træning af borgere med frakturer i overekstremiteterne, samt andre udfordringer som f.eks. gigt. 

Jeg har arbejdet med forskellige slags aktiviteter omkring træning af den enkelte borger og borgere på forskellige aktivitetshold med fokus på træning af hånd, kognition og sociale færdigheder. Som udgangspunkt har jeg anvendt den bedst mulige evidens inden for mine arbejdsområder. 

Jeg har været med til at implementere forskellige udviklingstiltag omkring funktions- og aktivitetsbaseret træning. I mit arbejde som ergoterapeut har jeg altid fokus på at arbejde med en klientcentreret tilgang med borgeren i fokus, samt at arbejde motiverende for at finde frem til borgerens betydnings- og meningsfulde aktiviteter. Dette har jeg gjort med en kombination af funktions- og aktivitetsbaseret træning for at sikre maksimal overføringsværdi for borgere på gruppe- og individniveau. 

Jeg har været medlem af bestyrelsen for EFS-Dysfagi i Ergoterapeutforeningen siden juni 2015. 

Derudover er jeg klinisk underviser for ergoterapeutstuderende og gæsteunderviser i ‘Anatomi’, ‘Videnskabsteori og etik’, og ‘dysfagi’ på Professionshøjskolen Absalon. Endelig er jeg censor i censorkorpset ved ergoterapeutuddannelsen i Danmark. 

Jeg er uddannet i sommeren 2021 med en Cand. San i sundhedsfremme & sundhedsstrategier og arbejdslivsstudier fra RUC. Jeg arbejder som Arbejdsmiljøkonsulent og ergoterapeut hos Vicuras. 

Endelig er jeg en del af Ceramas sundhedsfaglige team. Hvor jeg finder det yderst interessant, at aktivitet med ler som kreativ aktivitet kan have en sundhedsfremmende effekt.

Kontakt mig

Kontakt mig på cf@cerama.dk for yderligere information.

Måske vil du også læse: