Alikka Garder Petersen

Af Alikka Garder Petersen

Jeg har i regi af Hænder for livet allerede hjulpet Muskelsvindsfonden, Himmelev behandlingshjem, Botilbuddet Parkvænget og værestedet Ottilia. Med keramisk faglig baggrund, hjælper jeg med det som I har brug for. 

Det kan være: 

1. Afprøvning og afklaring af relevans for en given brugergruppe.

Det er ikke alle som skal arbejde med ler men måske skal dine brugere i gang. Afprøvning i mindre skala med en mindre gruppe brugere kan være et fornuftigt skridt. Første skridt er en samtale om jeres ideer og tanker og en beskrivelse af jeres brugers behov.


2. Etablering af værksted. 

Det er vigtigt at få en indretning og en praksis omkring jeres leraktiviteter, som understøtter en effektiv dagligdag. En indretning med de rigtige faciliteter kan gøre aktiviteten mulig og til en god og fuldendt oplevelse, der tager brugerne alvorligt. Altså hvilke faciliteter og materialer har man brug for. Det behøver ikke at være kompliceret, men det kan være omkostningsfuldt i tid og penge, hvis I ikke kender jeres specifikke behov.


3. Opstart af træning og undervisning

Hvordan laver man en indholdsrig og kvalificeret undervisning der opfylder intentionerne med leraktiviteten. 

At arbejde med ler er taknemligt hvis du skal udtrykke dig, men har du et bestemt mål er det vigtigt at kende tekniske fald-grupper, et minimum af kendskab til leret og tilrettelæggelse af undervisningen/opgaverne, så undervisningen bliver en succes med rette outcome. 

Kontakt mig

Jeg er selvstændig keramiker, underviser og rådgiver og helt uafhængig af Cerama. 

Jeg har bred og lang erfaring med etablering af større og mindre værksteder til kunstnere, produktioner og institutioner.

Ligeledes har jeg siden jeg blev færdiguddannet på Danmarksdesign skole i 2003 undervist mange forskellige steder og med meget forskellige målgrupper. Bl.a.: Kolding designskole, tekniske skoler, kunsthøjskolen, teknisk undervisning af kunstner og designere, billedskole, efterskole, personale på Contemporary Copenhagen og Himmelev behandlingshjem, og psykisk sårbare på Ottilia.


Du kan læse mere om mig og du kan finde mine kontaktoplysninger på www.alikka.dk

Du/I er velkommen til at skrive til mig på: Alikka@alikka.dk om jeres tanker og behov, ud fra hvilke jeg kan lave et tilbud til jer på mit timeforbrug for at hjælpe jer i gang.

Måske vil du også læse: